over ovnp

OVNP wil het contact tussen ouders van nierpatiëntjes, artsen en verplegend personeel bevorderen. Daarmee wil OVNP bijdragen tot een verhoogd succes van dialyse en transplantatie bij nierpatiëntjes. Daarnaast wil OVNP ook morele steun betekenen voor de families van nierpatiëntjes. Tevens wil OVNP de problematiek van kinderen met nieraandoeningen beter bekend maken in de maatschappij.

 • In 1981 werd de Oudervereniging voor Nierpatiëntjes opgericht, als ondersteuning en samenbrengen van ouders van nierpatiëntjes.
 • De vereniging stelt zich tot doel informatie te verstrekken aan ouders van nierpatiëntjes, het contact tussen ouders onderling en tussen ouders, artsen en verplegend personeel te bevorderen.
 • Jaarlijks wordt een kamp georganiseerd voor kinderen in behandeling bij nefrologie. Op die manier krijgen ook ouders van nierpatiënten de kans op adem te komen.
 • De vereniging werkt samen met de Universitaire Ziekenhuizen van Antwerpen, Gent en Leuven.
 • Als vereniging doen wij graag beroep op sponsoring om onze werking te financieren.
 • Doelstellingen:
  • Psychosociale ondersteuning
  • Informeren van ouders in verband met hulpverlening op medisch en sociaal vlak.
  • Bekend maken van de problematiek van verzorging van nierpatiëntjes
  • Verbeteren van de wetgeving waar mogelijk
  • Nastreven van uniformiteit in verband met terugbetalingstarieven.
  • Aanmoedigen van samenwerking tussen ziekenhuizen.

U kan ons uiteraard ook helpen in onze werking door ons financieel te steunen. Wij, en vooral de nierpatiëntjes danken u voor elke gift, hoe klein deze ook mag zijn!

Volgend rekeningnummer mag u gebruiken: BE07452402138166 op naam van OVNP.